ارائه راه حل های مجازی سازی Server پس از تحلیل نیاز مشتری
مجازی سازی سرور در محیط های ESX و Hyper-v (ویندوز و لینوکس)