شرکت دهکده جهانی برتر در سال 1382 در سازمان ثبت شرکت ها در شهر تهران تاسیس گردید. فعالیت شرکت در زمینه ارائه خدمات انفورماتیکی و مباحث مربوط به شبکه های کامپیوتری و ارائه راه حل های یکپارچه می باشد. ارائه بهترین راه حل های انفورماتیک و ارائه سرویسهایی با کیفیت بالا و یکپارچه و جلب رضایت مشتریان از اهداف شرکت می باشد.