مشاغوره در طراحی و پیاده سازی شبکه های LAN، WAN، Wireless بستر سازی و کابل کشی ساختار یافته شبکه، برق، مخابرات و دوربین های تحت شبکه