شرکت دهکده جهانی برتر با توجه به امکانات و دانشی که آن دست یافته است، امکان پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری شما به صورت شبانه روزی و در هر نقطه از کره ی زمین که باشید را دارد.